Aktiviteter

På våra avdelningsmöten gör vi olika aktiviteter tillsammans. Aktiviteterna följer scoutmetoden som är unikt för scouting.

Scoutmetoden

Scoutmetoden är en metod för personlig och social utveckling där vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. Varje scout får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.

På Scouternas webbplats kan du läsa om scoutmetodens sju olika delar. »

Scouternas Aktivitetsbank

Scouterna har en egen Aktivitetsbank där alla kan hitta roliga aktiviteter för olika åldrar och med olika teman.

Hitta aktiviteter i Aktivitetsbanken. »

Hajk och Läger

Att åka på hajk med sin patrull eller avdelning är ett riktigt äventyr för de flesta scouter, oavsett hur gammal man är. En hajk  är oftast en helg och innefattar vandring och aktiviteter ute, oftast sover scouterna ute, ibland inne men det benämns oftare som övernattning. Våra avdelningar har en eller fler hajker varje termin.

På sommaren brukar vi åka på läger med kåren. Läger innebär flera nätter på samma plats där scouterna hjälps åt att bygga upp sin by och sköter vardagliga bestyr. Eskader är en typ av läger men som sker på större segelbåtar, oftast en veckas segling i skärgården.

Prata med avdelningsledarna om du vill veta vilka läger de planerar för sina scouter under terminen.

Packlistor för hajk och läger

Vi har tagit fram standardlistor för våra aktiviteter som är bra om man vill underlätta i sin packning, tänk bara på att anpassa efter årstider och väder.

Packningslistor »

Kolla alltid av med ansvarig ledare vad som gäller för just din hajk eller läger.

Scouternas läger i Sverige och världen

Från att du är upptäckarscout kan du åka på läger i Sverige och världen som anordnas centralt av Scouterna. Det kan till exempen vara en segling i Östersjön med vårt skepp Biscaya eller den utmanande vandringen Explorer Belt någonstans i Europa.

Scouternas läger i Sverige och världen. »