Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 800 kronor per termin. För syskon och barn vars förälder är ledare är avgiften reducerad.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.