Verksamhetsplan 2014-2015

Träkvistas verksamhetsår sträcker sig mellan den 1 sept och den 31 augusti. På vår senaste kårstämma fastställdes denna verksamhetsplan.

 

Träkvista Sjöscoutkår – Scoutkåren med gemenskap och engagemang!

Verksamhetsplan 14/15

2014

 • Fixardagar 27-28 september
 • Kårstämma 8 oktober
 • Café helg 18-19 oktober
 • TräFä 19 oktober
 • Loppis 15-16 november
 • Lägeråterträff 19 november
 • Bandy by Night 29-30 nov
 • Julmarknad 30 november
 • Julträff 11 december

2015

 • Planeringshelg 10-11 januari
 • Kårperformance Troligen i februari
 • S:t Georg firande 23 april
 • Fixardagar 25 – 26 april
 • Majblomsförsäljning vecka 16, 17, 18
 • Sjösättning och mastning av båtarna I slutet av april
 • Valborgspackning 29 april
 • Valborgsfirande 30 april
 • Valborgsuppackning 1 maj
 • Utmanar Utmaningen 14 – 16 maj
 • Nationaldagsfirande 6 juni
 • Sommarträff 14 juni
 • Sommarscouting söndagar dock ej vecka 26-31 juni och augusti
 • Läger för hela kåren Under sommaren
 • Eskadersegling för äventyrare och utmanare Under sommaren
 • Planeringshelg i augusti 15-16 augusti

Övrigt

 • Fixartillfällen i Träsjögården
 • Under året kommer styrelsen att sammanträda vid ett antal tillfällen
 • Vi kommer att verka för ett antal ledarsamlingar med olika program
 • Vi fortsätter med innebandy för äventyrarscouter och uppåt på söndagarna

 Mål:

 • Alla avdelningar har inspirerande program med hajker och möten där scoutmetoden hela tiden finns med
 • Vi fortsätter att ge ledarna möjligheter att utvecklas
 • Alla ledare och funktionärer ska genomföra kursen Trygga Möten med godkänt resultat senast sex månader efter att de blivit aktiva inom kåren.
 • Vi arbetar aktivt med rekrytering av fler vuxna för att kunna erbjuda plats till alla som vill bli scouter
 • Kåren har ett aktivt gäng ledare och funktionärer som jobbar med scouthuset, Barris och våra båtar samt bistår kåren med övriga göromål.
 • Det nya scouthuset blir handikappanpassat.

Utveckling:

 • Styrelsen fortsätter med att göra fler delaktiga i kårens utveckling
 • Vi verkar för att fler utmanarscouter fortsätter vara aktiva inom scoutrörelsen efter sin utmanartid
 • Vi jobbar för att vara delaktiga på distrikts- och förbundsaktiviteter
 • Vi har en kontaktperson till distriktet
 • Vi fortsätter att utveckla föräldraengagemanget och klargöra behovet av engagemang och deltagande
 • Huset byggs klart och inreds för att passa scoutverksamheten och uthyrnings- delen anpassas för att vara ett attraktivt alternativ för kommunens invånare och företagare
 • Vi dokumenterar vår verksamhet och gör den lättillgänglig för alla som har behov av den exempelvis via ibinder/pärmen och hemsida
 • Nya ledare bör ha gått BAS-kursen eller likvärdigutbildning inom två år efter att man blivit ledare
 • Avdelningsledare bör ha gått ledarutbildning Scout
 • Vi vill att kåren fortsätter växa i en miljö som vilar på scouternas grundvärderingar
 • Vi ser gärna en utveckling av utnyttjande av scouthuset till ännu fler aktiviteter som inte är avdelningsmöten för att ha en åldersintegrerad verksamhet.

Vår långsiktiga plan med scoutkåren:

 • Vi skall fortsätta vara en sjöscoutkår men även ha verksamhet på land
 • Vi skall ha båtar som är anpassade för vår verksamhet och på sikt byta ut vår båtflotta
 • Vi skall jobba för att på sikt bygga en ny brygga i anslutning till scouthuset
 • Med vårt scouthus vill kåren skapa en gemensam mötesplats för alla barn och ungdomar inom scouterna i Ekerö kommun.
 • Vi är öppna för ett samarbete med övriga organisationer för att kunna erbjuda scouting till barn med särskilda behov.
 • Vi deltar i en samverkansgrupp med det övriga föreningslivet varav många bedriver verksamhet i direkt anslutning till kåren och själva saknar samlingslokal.
 • Vi vill på sikt att fler ledare genomför högre ledarutbildningar inom scouterna