Allmänna villkor för uthyrning

Träkvista Sjöscoutkårs lokal hyrs ut:

  • till grupper berättigade till kommunalt, landstings- och/eller statligt bidrag
  • till scoutkårens medlemmar
  • till privatpersoner
  • till scoutkårer
  • till företag

 Träkvista Sjöscoutkårs lokal hyrs inte ut:

  • till grupper eller personer som förtigit sin rätta identitet eller avsikt
  • till rasistiska organisationer eller organisationer som ej åtnjuter kommunalt, landstings- och/eller statligt bidrag
  • till grupper vars verksamhet inte är förenlig med demokratiska principer
  • till student-/ungdomsfester

Träkvista Sjöscoutkår förbehåller sig rätten att avhysa hyresgäster som ej motsvarar beslutade krav.

Träkvista Sjöscoutkår har rätt att begära legitimation av okända hyresgäster och att anteckna namn och personnummer som säkerhet.

Hyresgäst skall vid bokning av lokalen uppge vilken verksamhet som kommer att bedrivas vid hyrestillfället. Träkvista Sjöscoutkår har rätt att avhysa hyresgäster som brukar lokalen till annan verksamhet än den vid uthyrningen överenskomna.

Hyrestagaren måste vara minst 25 år och är personligt ansvarig för återställande av lokalen och eventuella kostnader för städning eller eventuell skadegörelse.

 

Bokning
Preliminär bokning/intresseanmälan kan ske via e-post till hyra@trasjo.se eller via kårens hemsida.
Först när Träkvista Sjöscoutkår mottagit bokningsavgiften betraktas bokningen som bindande.

Bokningsavgift 300 kr debiteras vid varje bokningstillfälle och återbetalas ej vid avbokning. Undantag är Fester där bokningsavgiften är 1000 kr. Betalning skall ske till Bg 497-2360.

Om betalning inte inkommit inom 7 dagar från bokningstillfället tas den preliminära bokningen bort och tiden är tillgänglig för annan hyresgäst.

 

Betalning av hyra
Full avgift för hyran skall vara betald senast 7 dagar före tillställningen om inte annat överenskommits. Betalning skall ske till Bg 497-2360.
Städning och eventuell skadegörelse faktureras i efterhand.

 

Deposition
För uthyrning till fester krävs en depositionsavgift på 2000 kr som återbetalas efter det att lokalen har kontrollerats med avseende på städning och skador. Avgiften betalas kontant i samband med att nyckeln hämtas.

 

Avbokning
Vid avbokning mindre än 7 dagar i förväg debiteras 50% av hyresbeloppet.

 

Nyckel
Nyckel till lokalen hämtas efter överenskommelse, kontakta Vivi Nygårdh, 070-320 55 29, vivi.nygardh@gmail.com för hämtning av nyckel. Vid avhämtandet skall hyrestagaren personligen underteckna hyreskontraktet och därmed godkänna hyresvillkoren och ansvarsförbindelsen. Samtidigt erhålles instruktioner för att larma av och på lokalerna.

 

Sopor
Sopor skall läggas i tunnan vid vägen, inga sopor får lämnas i huset eller placeras vid sidan om tunnan.

 

Husdjur
Husdjur är inte tillåtna i våra lokaler.

 

Rökning
Rökning är inte tillåtna i våra lokaler. Vid rökning utomhus skall inga fimpar lämnas på marken.

 

Max antal personer i lokalen
Brandmyndigheterna har godkänt lokalen för upp till 150 personer men är ni över 100 personer så börjar det bli trångt.

 

Hyrestider
Tider måndag – fredag fram till 17.00

Heldag    08.00 – 17.00
Halvdag  08.00 – 12.00 eller 13.00 – 17.00
Kväll       18.00 – 22.00
andra tider kan vara möjliga efter överenskommelse

 

Barnkalas
Lördag och söndag 12 .00- 16.00
andra tider kan vara möjliga efter överenskommelse

 

Fest
Fredag disponeras lokalen från 17.00
Lördagar disponeras lokalen från 16.00
andra tider kan vara möjliga efter överenskommelse

Kl 02.30 skall lokalen vara utrymd, släckt och larmad.

 

Städning

Lokalen skall vara städad och återställd (glas och porslin diskade och återställda i rätt skåp, inga sopor kvar i eller utanför lokalen) vid hyrestidens slut.
Om lokalen inte återlämnas i städat skick debiteras städning med 2625 kronor inklusive moms.

 

Marschaller

Inga marschaller får placeras på trätrappor eller så nära trappor eller fasad att brandrisk uppstår.