Träsket

Scoutdelen av vår lokal där vi bedriver vår scoutverksamhet.

Varje vecka under perioden som båtarna ligger på land träffas våra avdelningar i Träsket och har möte med varierande innehåll!

Det finns två samlingsrum, fyra patrullrum, en cafédel och ett utmanarrum.