Avdelningar

Träkvista Sjöscoutkår har idag nio avdelninar:
en för familjescouting (6-8år), två för spårare (9 år), tre för upptäckare (10-11 år), två för äventyrare (12-14 år) och en för utmanare (15-18 år).

Varje avdelning träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter så som eldning, knopar och surrning under vintern och segling och paddling under sommaren. Varje avdelning har även några hajker (1~3 st) per termin där avdelningen går ut i skogen eller åker ut på vattnet under en helg.

Kåren träffas i sin helhet under somrarna på ett veckolångt läger och några andra tillfällen utspritt under terminen. Läs mer under Akiviteter.