Utmanare

Sand i maskineriet

Sand i maskineriet är utmanaravdelningen i Träkvista Sjöscoutkår! De äldsta scouterna planerar sitt egna program, med stöd av ledarna. Därför har vi ett varierat program som utgår ifrån scouternas egna intressen.

Möten

Vi har möten på tisdagar. Drop-in från klockan 18.00, och mötet är mellan 19.00 – 21.00.
Under seglingsperioden är vi vid Barris och annars brukar vi vara i Träsket.

Hör gärna av er till oss ledare om ni är intresserade av att börja i vår avdelning eller har några frågor eller funderingar.

Corona

Inom Scouterna ställer vi inte in, utan vi ställer om. Just nu håller vi därför våra utmanarmöten digitalt och vi följer ständigt utvecklingen i samhället för att anpassa vår verksamhet efter rådande rekommendationer. Vår ambition är att återgå till att hålla fysiska möten igen, när de kan hållas på ett säkert sätt, eftersom vi vet att det är viktigt för våra ungdomars välmående att ha meningsfulla fritidsaktiviteter. Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att fortsätta hålla idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga igång.