TRÄKVISTA SJÖSCOUTKÅR

Scoutkåren med gemenskap och engagemang

Träkvista sjöscoutkår startades hösten 1971 som en ”dotterkår” till Färingsö sjöscoutkår av Felix Eriksson som då blev kårens ordförande.

Birka scoutdistrikt anordnade en ledarutbildning för tio glada föräldrar där endast två hade tidigare scouterfarenheter. Det hela började i  ”gamla” folkets hus med en liten grupp scouter och ett glatt ledargäng.

Från början var det två miniorscoutavdelningar med sammanlagt 65 scouter. Efter ett år tyckte Träkvista sjöscoutkår att de kunde det här och bröt sig därför loss ifrån Färingsö. Samtidigt fick kåren en lokal under Träkvista skola och flyttade med glädje dit eftersom folkets hus endast hade utedass. Lokalerna har sedan ökat i antal under årens lopp.

Kåren fick möjlighet att för en billig summa hyra en bit mark vid Barrudden 1975 där båtarna lätt kunde sjösättas och en brygga byggdes. Detta ställe kallas allmänt ”Barris” av alla scouter.

Den gamla folkskolan vid OK/Q8, som ägs av kyrkan, fick kåren en möjlighet att förvalta som egen scoutlokal år 1980, då medlemsantalet ökade stort, och den fick namnet ”Skåken”. 1996 fick vi även erbjudande om att använda Ekerö Sjöscoutkårs lokal så länge som föreningen är vilande. Denna lokal ligger i Närlunda och fick namnet ”Tranan”.