Dokument

Här hittar du dokument som kan vara bra att ha. Vi kommer fylla på och flytta över fler från den gamla hemsidan över tid.

Närvarokort som fungerar i datorn och gör alla sammanräkningar automatiskt. Det är detta format vi använder i kåren.

Kunskapskraven för våra olika seglingscertifikat hittar du här Seglingscertifikat i Träkvista Sjöscoutkår, och kunskapsproven hittar du här för gasten och rorsman.