Skeppslagsrepresentant

11 mars, 2020 av Marcus Ingelborn

Vi skulle behöva en representant från kåren som är intresserad av att sitta med i Stockholms skeppslag.

I uppdraget ingår att delta i det ordinarie Skeppslagsmöte som sker en gång varje år i mars eller april månad. I år sker mötet den 20 mars kl. 18.30.

Stockholms Scoutskeppslag är en sammanslutning av scoutkårer och scoutdistrikt med
sjöscoutverksamhet inom Stockholmsregionen.

Skeppslaget skall, med iakttagande av Scouternas bestämmelser:

  • främja samarbetet mellan medlemmarna
  • tillvarata medlemmarnas sjöscoutintresse
  • främja medlemmarnas sjöscoutverksamhet
  • verka för vidgade och fördjupade kunskaper och färdigheter inom sitt verksamhetsfält.

Är du intresserad? Eller vet du någon som skulle kunna passa? Skicka iväg ett mejl till styrelsen@trasjo.se