Svarta örnen

Svarta örnen

Svarta örnen är en av två spåraravdelningar. Spårare är de yngsta scouterna, som börjar det år de fyller 9 år.

Möten

Vi har möten på tisdagar 18.30-20.00 i Träsket. Under seglingsperioden är vi oftast vid Barris och mötena håller på till klockan 20.30.

Kalender

Avdelningsrop

Svarta örnens vingar breda
Alltid oss på rätt väg leda
Svarta örnen svart som natten
Gillar både skog och vatten
Högt mot himlen, ut på hav
Allting klarar vi ju av!
Svarta örnen – kolsvart!

Kårrop

Scouter från en Mälarö
trivs i både skog och sjö
Segla och va käck och nyter
helt kalas om båten flyter
Sommarn ägnar vi åt läger
Titta där, jag såg en häger!
Hojdan gong gong Träkvista

Gasten

När barnen kan rigga en optimistjolle, hantera den och lärt sig alla dess delar, så får de märket Gasten. Vår förhoppning är att barnen
erhåller det under året. Klicka här för att ladda hem en bild som barnen kan öva på hemma.

Ledare

Ledarna kan nås via adressen: svartaornen@trasjo.se